„Společností TTM“ můžeme nazvat společenství všech účastníků letních výtvarných kurzů „TÝDEN TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ“, které se od roku 2004 postupně odehrály na hradě Svojanově a na zámku v Plumlově u Prostějova.

Za účelem rozvíjení dalších aktivit – zejména podpory a financování výtvarných představení (performancí), spojených s programem workshopů – bylo v roce 2012 založeno občanské sdružení SPOLEČNOST TTM z.s.

Cílem činnosti spolku je propagace výtvarných akcí a organizování uměleckého vzdělávání pro širokou veřejnost, tj. pro zájemce bez rozdílu věku i profesního zaměření.

Podrobnější informace o našem spolku i detaily ke vzniku, průběhu a tématech výtvarných kurzů jsou uvedeny v následujících sekcích.