Kurz „TÝDEN TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ“ se poprvé uskutečnil v létě roku 2004
se skupinkou několika mladých výtvarníků – žáků výtvarného oboru ZUŠ
V. Kaprálové v Brně a studentů středních výtvarných škol. Předcházela mu chuť strávit týden v romantickém prostředí hradu Svojanova a výtvarně tvořit na společné téma „Já a můj dvojník“. V závěru pak víceméně spontánně vznikla výtvarná akce, v níž účastníci workshopu rozpohybovali vlastnoručně ušité figury svých „dvojníků“.

Další kurzy „TTM“ se postupně přesunuly na zámek v Plumlově u Prostějova, kde už se v podstatě ustálil jejich výtvarný program. Na počáteční hry a cvičení, rozvíjející kreativní myšlení, navazují činnosti, směřující k vytvoření scénické výpravy k vizuální produkci - performanci - na předem sjednané téma.
K dispozici je pouze hrubý scénář a hudební podklad. Podle vlastních zájmů
a preferencí si účastníci rozdělí úlohy a věnují se přípravě kostýmů, tvorbě rekvizit, loutek, stavbě scény nebo videotvorbě. Společné úsilí už tradičně završí dvě představení pro veřejnost, která mají vždy velký divácký ohlas.

Poslední čtyři performance – „Legenda o Miao Shan“ (2010), „Dva světy aneb Usínání pod jabloní“ (2011), „Chagallovo nebe“ (2012) a „Ephemera“ (2013) byly s velkým úspěchem reprízovány v divadle Stadec v Brně.

Workshop TTM je připravován téměř výhradně pro žáky a studenty výtvarného oboru ZUŠ V. Kaprálové v Brně a pro opakovaně se vracející účastníky
z minulých ročníků. Jeho pořadatelem je spolek Společnost TTM z.s.

další fotografie najdete zde