V představách lidí, kteří se nezabývají výtvarnou tvorbou, velmi často převažuje dojem, že k tomu, aby vytvořili kresbu, malbu nebo plastiku, lze dojít pouze cestou dlouhého a náročného odborného výcviku. A že tento výcvik je určen jen umělcům a těm vyvoleným, kteří se už odmalička výtvarné tvorbě věnovali
a mají tzv. „talent“.

Výtvarná tvorba ale NENÍ JEN POUHÉ ŘEMESLO, které vyškolí vaše ruce k preciznímu používání kreslířských, malířských či sochařských nástrojů
a materiálů. To by bylo velmi MÁLO. Manuální výtvarná schopnost je jen základním předpokladem pro vznik uměleckého díla.

To nejdůležitější je totiž v hlavě, v mozku - tedy v myšlení.

TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ je schopen každý zdravý člověk a je jen otázkou, nakolik se mu v dosavadním životě podařilo tuto specifickou schopnost rozvíjet.

Pro ty z vás, kteří mají obavy či přímo STRACH SE VÝTVARNĚ VYJADŘOVAT, protože „neumíte kreslit“, a přesto byste se chtěli nechat do úžasného světa výtvarné tvorby alespoň na nějaký čas vtáhnout, jsem na základě téměř 30-leté praxe výtvarného pedagoga vytvořila praktickou výukovou tzv. obrácenou metodu, která vás poměrně rychle a příjemně naučí základům výtvarného vyjadřování. Tato metoda je podstatou mé ŠKOLY TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ.