Pojem TVOŘIVOST je dnes velmi aktuální. Ukazuje se, že tvůrčí osobnost,
tj. člověk od přírody obdařený mimořádnou citlivostí a  vnímavostí vůči vnitřním
i vnějším podnětům a zvláště schopností přesně pozorovat a hodnotit viděné, analyzovat je a vytvářet z něj novou skutečnost, je POTŘEBNÝ V KAŽDÉ PROFESI.

V případě výtvarného či vizuálního umění platí potřebnost těchto schopností obzvláště, pokud se vůbec dá umění a tvořivost od sebe oddělit. Tvůrčí umělec musí být schopen vidět a pracovat nově a vychází přitom ze své TOUHY PO ZMĚNĚ. Marc Chagall svého času napsal:

Podstatným znakem tvořivého myšlení, tj. objevování nových, originálních postupů, které úzce souvisí s vnímavostí a bohatou fantazií,
je plastičnost a otevřenost vůči realitě, která umožňuje nalézat nové,
nekonvenční vztahy.

Úroveň tvořivého myšlení je u každého jednotlivce jiná, ale mění se a dá se tedy i různými metodami prohloubit, vycvičit.