lektorka kurzů, autorka metodiky Školy tvořivého myšlení

výtvarný pedagog, absolvent brněnské ŠUŘky a Pedagogické fakulty MU v Brně, dlouholetý pedagog a metodik výtvarného oboru ZUŠ (základní umělecké školy) v Brně, po řadu let externí pedagog Katedry výtvarné výchovy na PedF MU v Brně; lektorka výtvarných dílen a kurzů tvořivého myšlení, věnuje se vlastní tvorbě - kresbě, dětské ilustraci a hračce, grafickému designu a videotvorbě.


pořadatel kurzů, technické zabezpečení a administrativa, webmaster

konstruktér a designér nábytku; dlouholetý pořadatel výtvarných dílen a kurzů tvořivého myšlení.