Zde pro vás budou k vidění ukázky z videozáznamu představení
v rámci TTM.