Možnosti malby Brno


Fotografie jako expresivní způsob vyjádření


Možnosti malby - Brno


Společnost TTM o.s. získala rozhodnutím MŠMT č.j. MSMT - 24322/2015-1 ze dne 14.7.2015 akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.Nabídka kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

programy akreditovány MŠMT pod č.j. MSMT- 16411/2015-1-555

Cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy

VÝTVARNÁ LABORATOŘ obsahuje:

1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ
2. MOŽNOSTI KRESBY
3. MOŽNOSTI MALBY
4. MOŽNOSTI OBJEKTU
5. MOŽNOSTI OTISKU

Jednodenní seminář a 4 víkendové workshopy jsou zaměřené na seznámení
s výtvarně-pedagogickým modelem výuky výtvarné výchovy, využívajícím metodu hry a experimentu v návaznosti na tvůrčí postupy používané v současném vizuálním umění.
Programy jsou koncipovány “3 v jednom” (teorie-praxe-metodika), jako metodický impuls pro učitele různých úrovní a stupňů výtvarného vzdělávání s přehledem
o aktuálních výtvarně-technických postupech a možnostech jejich využití
v pedagogické praxi.
Programy lze absolvovat dle výběru buď samostatně, nebo postupně realizovat celý cyklus (je zaručena návaznost a komplexnost vzdělávání).


bližší informace zde


Aktuálně připravované kurzy